Albanian Language   Italian Language   English Language

Projekti me i fundit

deKOLL

deKOLL

Kullë me strukturë metalike, lartësia 41 metra, projektuar nga një studio italiane, prodhuar dhe montuar nga KMPK shpk. Koha e prodhim-montimit 5 muaj

MIRESEVINI!

Informacion i shkurter

KMPK sh.p.k. është një nga strukturat më të kompletuara prodhuese të vendit tonë, e aftë të përballojë kërkesat e sotme për prodhime me cilësi e standarte, në sajë të personelit tonë të kualifikuar, punës sonë të përkushtuar, përvojës sonë të trashëguar nga karpenteria Italiane, si dhe teknologjisë sonë të përditësuar. Kompania jonë është e certifikuar me UNI-EN-ISO 9001.

Profili i kompanise

Profili i kompanisë KMPK është ai i një karpenterie metalike gjysëm të rëndë, e profilizuar për të kryer:
- Projektime, prodhime, montime, riparime strukturash me profile celiku, magazina, kapanone industriale si dhe ndërtime civile, mbikalime rrugore, pajisje ventilimi, makineri e paisje industrial, etj.
- Projektime, prodhime dhe montime rezervuarësh / cisternash nën presion, si dhe tubacionesh të ndryshme.